Wilman käyttäjätunnukset huoltajille ja henkilökunnalle

Huoltajat ja henkilökunta voivat tehdä itselleen oman henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan.

Tunnuksen tekoa varten tulee olla toimiva sähköpostiosoite sekä avainkoodi. Avainkoodit jaetaan koululta keskitetysti.

Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään >> täällä

Jos huoltajalla on useampia huollettavia Tervon Yhtenäiskoulussa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Lisätietoja ja ohjeita saat koululta ja sivistystoimistosta.